Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende
  • Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne
  • Efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Behandlingerne udføres fortrinsvis på en klinik i borgerens nærhed. Omsorgstandplejen har desuden mobilt udstyr, der anvendes, hvis behandlingen kun kan foregå i hjemmet. Transport/forflytning til klinik skal som hovedregel betales af borgeren selv (der kan søges om tilskud).

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er ikke fritvalgsordning for omsorgstandpleje.