• VÆLG kommune her

Omsorgs- og specialtandpleje

Dette er Albertslund Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Hjemmesiden henvender sig til omsorgs- og specialtandplejepatienter selv men også til deres  pårørende og  plejepersonale samt andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERLæs mereKontakt Albertslund Kommunale Tandpleje

Tandplejens Kontor
Nyvej 11, 1. sal
2620 Albertslund

Tlf.: 43 68 77 21
E-post: tandplejen@albertslund.dk