Nødbehandling

NødbehandlingHvis en borger, der er visiteret til specialtandplejen, får brug for behandling uden for tandplejens almindelige åbningstid, henvises der til tandlægevagterne.

Specialtandplejen har åbent hele sommeren.

I hver region er der oprettet Tandpine- eller Tandlægevagter, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpine-/Tandlægevagten. Vær opmærksom på, at man ikke alle steder kan møde op uden forudgående, telefonisk aftale. Og tjek på forhånd, hvad behandlingen koster og om der skal betales kontant. Du kan læse mere om de enkelte regioners tandpine-/tandlægevagt i det følgende:

Region Hovedstaden har tandlægevagtordninger i København, Hillerød og på Bornholm

 

Region Midtjylland har tandlægevagt i Holstebro og i Århus

Region Nordjylland har Tandpinevagt i Aalborg

Region Sjælland har Tandpinevagt i Nykøbing Falster og i Slagelse

Region Syddanmark har tandlægevagt i Esbjerg og i Odense

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.